Курс за автовишка

Обучението се извършва по учебна програма, утвърдена от Главна Дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и е съобразено с ДОИ. Завършилите курса за автовишка получават свидетелство за правоспособност, утвърдено от Държавната Агенция за Метрология и Технически надзор и валидно в чужбина след превод и легализация.
Необходими документи за записване в курс за Машинист на подвижна работна площадка:

  • копие от диплом за завършено образование (минимум основно);
  • копие от шофьорска книжка медицинско свидетелство за работа, с заключение, че лицето е годно да работи като машинист на подвижна работна площадка и заверка от Психодиспансер, че не се води на отчет;
  • снимки паспортен формат – 3 бр.;


Форма на обучение – присъствена, но без откъсване от работа. Занятията се провеждат във време удобно за курсистите.
Обучението завършва с изпити по теория и практика, провеждащи се пред представител на ДАМТН. Оценките са „Да“ или „Не“.
Изпитът по теория е писмен.
Изпитът по практика е по изпитно задание.
Дати на започване на курс: направете запитване!