Курс за автомеханик

Изисквания: Средно образование (желателно е техническо)

Възможност за подписване на пътни листи и предпътна проверка на автомобила!

Списък на специалностите, които трябва да са завършили лицата, извършващи предпътни прегледи за техническа изправност на ППС:

А. Висше образование с образователна степен магистър или бакалавър по следните специалности:

 • Двигатели с вътрешно горене.
 • Автомобилен транспорт, трактори и кари.
 • Автомобилна техника.
 • Автомобилен транспорт.
 • Селскостопански машини.
 • Транспортна техника и технологии.
 • Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.
 • Автомобилен и мотоциклетен спорт.
 • Технология и управление на транспорта.

Б. Висше образование с образователна степен специалист по следните специалности:

 • Двигатели с вътрешно горене.
 • Автомобили.
 • Механизация на селското стопанство.
 • Технология и организация на автотранспортна техника.
 • Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.
 • Tехнология и управление на транспорта.
 • Учител по практика

В. Средно техническо образование по следните специалности:

 • Двигатели с вътрешно горене.
 • Автомобили и кари.
 • Автомобилна електротехника.
 • Управление на транспортно предприятие:
  • в автомобилния транспорт;
  • в градския транспорт.
 • Технология и организация на автотранспортна техника.
 • Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.
 • Механизация на селското стопанство.

Г. Завършили ВВУ
С придобити граждански специалности, идентични на тези от буква „А“, а така също и завършилите след 1950 г. ВВУ с профил „Автомобилисти“ с курс на обучение не по-малък от 2 години

Д. Средно специално образование по следните специалности:

 • Монтьор на автомобили и водач на МПС, категория „С“ или „В“.
 • Монтьор на кари и водач на МПС, категория „Т“ или „С“.
 • Автокаросерист и водач на МПС, категория „В“ или „С“.
 • Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС, категория „Т“ или „С“, или „В“.
 • Монтьор по електрообзавеждане на МПС и водач на МПС категория „В“ или „С“.
 • Монтьор –водач на тролейбус.
 • Монтьор –водач на трамвайна мотриса.
 • Машинист –монтьор на ПСМ и водач на МПС, категория „С“ или „Т“.“