Курс за електро- и мотокарист

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ. Завършилите курса за мотокаристи получават свидетелство за правоспособност по образец на Министерство на Образованието, което се признава в чужбина след превод и легализация.
Необходими документи за записване в курс за мотокаристи и електрокаристи:

  • копие от диплом за завършено образование (минимум основно);
  • копие от шофьорска книжка или медицинско свидетелство за работа;
  • снимки паспортен формат – 3 бр.;

Форма на обучение – присъствена, но без откъсване от работа. Занятията се провеждат във време удобно за курсистите.
Обучението завършва с изпити по теория и практика. Оценките са “издържал” и” неиздържал”.
Изпитът по теория е писмен (тест).
Изпитът по практика е по изпитно задание.
За група от 5 човека и повече курсът започва според желанието на клиента!!!
На основание чл.6, т. 2 от Наредба № 1/10.06.2006 год. на всеки 5 години се извършва опреснително обучение на водачи, притежаващи Свидетелство за правоспособност за работа с електро и мотокари.