Курс за кранист

I степен – над 16 тона – след упражняване на професията от II степен без прекъсване в продължение на 2 години.

Обучението се извършва по учебна програма, утвърдена от Главна Дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и е съобразено с ДОИ. Завършилите курса за автокран получават свидетелство за правоспособност, утвърдено от Държавната Агенция за Метрология и Технически надзор и валидно в чужбина след превод и легализация.
Необходими документи за записване в курс за Автокранист:

  • копие от диплом за завършено образование (минимум основно);
  • копие от шофьорска книжка с валидна категория С;
  • медицинско свидетелство за работа, със заключение, че лицето е годно да работи като автокранист и заверка от Психодиспансер, че не се води на отчет;
  • снимки паспортен формат – 3 бр.;
  • копие от трудова книжка или документ, доказващ 2 год. непрекъснат стаж като автокранист от II степен

Форма на обучение: присъствена, но без откъсване от работа. Занятията се провеждат във време удобно за курсистите.
Обучението завършва с изпити по теория и практика, провеждащи се пред представител на ДАМТН. Оценките са „Да“ или „Не“.

I степен – Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили, самоходни или несамоходни шасита до 16 т.