Курс за пътно-стройтелни машини

Курс за машинист на пътно строителни и управление на машини, багер, фадрома , челен товарач вибрационен валяк и други се организира по наредба на МОН за професионално образование и обучение. Успешно завършилите курса, получават свидетелство за правоспособност по образец на Министерство на Образованието и възможност за превод и легализация на документа за работа в Европейския Съюз.

Необходими документи за записване в курс ПСМ:

  • диплом за завършено образование (средно, основно , висше);
  • лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
  • шофьорска книжка или медицинско свидетелство за работа;
  • снимки паспортен формат – 2 бр.;
  • заявление по образец.

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите.
Обучението за ПСМ е на модулен принцип и се провежда в зависимост от нуждите и желанията на на курсиста.

Място на провеждане на курс за ПСМ :

  1. в офиса на учебният център и на територията на тренировъчната ни база;
  2. на територията на фирмата възложител;

Възможност за обучение по месторабота без откъсване от производствения процес.
При необходимост издаване на фактура за банково или касово плащане .
Начало на следващ курс: направете запитване!
При група от 5 човека или повече: започване веднага!!!