Курс за трактористи и комбайнери

Правоспособност „Твк“


Лице с правоспособност „Твк“ има право да управлява колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини

Правоспособност „Твк-3“


Лице с правоспособност „Твк-3″ има право да управлява специализирана и специална самоходна земеделска техника;
Чл. 15. (1) Условията, на които следва да отговарят лицата за придобиване на правоспособност за работа с техниката, са следните:
1. за категория Твк:
а) навършени 17 години;
б) придобита правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС);
в) завършен теоретичен и практически курс в учебна форма;
2. за категория Твк-З, Твк-Г и Твк-М:
а) навършени 18 години;
б) придобита правоспособност за управление на МПС;
в) завършен теоретичен и практически курс в учебна форма;
Чл. 16. Обучението за придобиване на правоспособност може да започне най-рано 6 месеца, преди кандидатът да навърши необходимата възраст съгласно чл. 15.